பூமியில் இடத்தைக் காட்டும் கருவி GPS

பூமியைக் காட்டும் கருவியின் தொகுப்புகள்

பூமியில் இடத்தைக் காட்டும் கருவி GPS பற்றி அறிய தகவல்கள் இங்கே உள்ளன. படித்து பயன்பெறுங்கள்!

Advertisements

அறிவியல் சம்பந்தமான புதிய தமிழ் இணையத்தளம்

http://www.ariviyal.info/

அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களை தமிழில் பகிர்ந்துகொள்ள புதிதாக சமீபத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இணையத்தளம். இதனை அனைவரும் பார்த்து படித்து பயன்பெறுங்கள்.

« Older entries