நெகிழியினில் நெஞ்சம் கொண்டேன் – நிமிர்ந்து நில்


படம்: நிமிர்ந்து நில்
இசை: ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார்

நெகிழியினில் நெஞ்சம் கொண்டேன்
உனை விலகி போனவன்
நெருங்கி வர ஆசைக் கொண்டு
உயிர் இளகி நிற்கிறேன்
அணையும் திரி தூண்டிட
ஒளி நீண்டிட
எனை தீண்டிடு உயிரே
இவளின் துயர் தீத்திட
வழி சேர்த்திடு
விரல் கோர்த்திடு உயிரே

நாலாபுறமும்
நாளாயிரம் மீன்
ஆனால் உன்னை
ஏன் தேடினேன்

நெகிழியினில் நெஞ்சம் கொண்டேன்
உனை விலகி போனவன்
நெருங்கி வர ஆசைக் கொண்டு
உயிர் இளகி நிற்கிறேன்

ம்…ஒஹோ…ஒஹோ…ஹோ.

பவளப்பார்வை படலம் போலே
மனதில் நிறைந்தாய்
இமைகள் மூடி திறக்கும் முன்னே
எதனால் மறைந்தாய்

உண்மையில் உன் உண்மையில்
என் காதலை பிரிந்தேன்
இன்மையில் உன் இன்மையில்
உன் பெண்மைய அறிந்தேன்
கடந்தோடிடும் கனம்யாவிலும்
என தேக்கமே கனக்கும்

ஹே என் விழியினில் நெஞ்சம் என்றாய்
நெருப்பை ஏன் கேட்கிறாய்
நெருஞ்சி முள்ளை போலே நின்றேன்
நெருங்கி வர பார்க்கிறாய்

உலகம் அறியா குழந்தை எனவே
உனை நான் நினைத்தேன்
உனையே உலகம் வணங்கும் பொழுது
என் கடமை உணர்ந்தேன்

மாற்றிட எனை மாற்றிட
இந்த பூமியே நினைக்க
காதலே நீ மாறினால்
இதை எங்கு நான் உரைக்க

எனை ஏற்றிட உனை ஊற்றிட
உயிரே ஏற்றிடு உயிரே

நெகிழியினில் நெஞ்சம் கொண்டேன்

நெருப்பை ஏன் கேட்கிறாய்

நெருங்கி வர ஆசைக் கொண்டு

உயிர் இளகி நிற்கிறாய்

அணையும் திரி தூண்டிட
ஒளி நீண்டிட

உனை தீண்டுவேன் அழகே

உனது விழி பார்த்திட
விரல் கோர்த்திட

துயர் தீர்ந்திடும் உயிரே

நாலாபுறமும்
நாளாயிரம் மீன்
ஆனால் யமுனை
ஏன் தேடுதே

ஒஹோ…ஹோ…ஒஹோ..ஒஹோ…

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: